Zagadki Matematyczne

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia przy użyciu różnych modeli i pomocy dydaktycznych. Większość z używanych pomocy ma charakter autorski i nie jest powszechnie znana i dostępna na rynku, przez co powinny mieć dla uczestników walor nowości i atrakcyjności.

Godzinne zajęcia prowadzone są z użyciem zestawów pomocy dydaktycznych, umożliwiających osiągnięcie wielu celów edukacyjnych. Struktura i zawartość zajęć dostosowywane są każdorazowo do liczebności, wieku i możliwości grupy. Zajęcia urozmaicone są rymowanymi zagadkami i zadaniami matematycznymi nawiązującymi do realizowanych tematów takich jak:

– magnetyczna kula, – edukrążki, – kolorowe krążki, – ruchomy świat, – łowienie liczb, – rurkowe szkielety brył.

już teraz zapisz się na nasze zajęcia