Szkoła z Aktywną Świetlicą

To projekt skierowany do szkolnych świetlic. Udział w naszym projekcie jest bezpłatny. Celem projektu jest:

1. Rozwijanie zainteresowań najmłodszych dzieci, będących uczniami szkoły.

2. Wskazywanie możliwości ciekawego spędzenia czasu w świetlicy szkolnej.

3. Nauka umiejętności samodzielnego wyboru, decydowania o jakości spędzania czasu w szkolnej świetlicy.

4. Możliwość twórczej zabawy.

5. Rozwijanie wsród uczniów umiejętności pracy w zespole.

6. Możliwość przekazywania przez Nauczycieli swoich pasji i własnych zainteresowań oraz niezwykłych umiejętności.

Żeby wziąć udział w projekcie należy zorganizować dla uczniów co najmniej 3 rodzaje zajęć np:

– plastyczne,

– muzyczne,

– sportowe,

na które będą uczęszczały dzieci ze wszystkich poziomów klas. Zajęcia muszą odbywać się cyklicznie co najmniej jeden raz w tygodniu, nieodpłatnie. Następnie należy utworzyć profil na Facebooku, gdzie systematycznie będziecie opowiadać o swoich zajęciach, publikować zdjęcia, filmiki. Gdy rozpoczniecie projekt „SZKOŁA Z AKTYWNĄ ŚWIETLICĄ” prześlijcie do nas linki  z adresem do swojego profilu facebookowego z dokumentacją swoich działań, pomysłów i aktywności.

Projekt powinien być realizowany 1 semestr szkolny, każda grupa- to około 10 zainteresowanych uczniów.

Fundacja dla szkół, które wezmą udział w projekcie, prześle certyfikaty.

 

 

już teraz zapisz się na nasze zajęcia