Cele statutowe

CELE Statutowe

1. Aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wsród wszystkich grup wiekowych.
2. Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną.
3. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracji jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu, rekreacji i rehabilitacji i edukacji.
4. Podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz kultury fizycznej jak rownież upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynki zdrowego trybu życia wsród wszystkich grup wiekowych.
5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz integracji środowisk.
6. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Inicjowanie wspieranie i popularyzowanie nauki, edukacji i wychowania.