Przedszkole Strzela Gole

Zajęcia sportowe dla dzieci z elementami piłki nożnej pozwalają  przyswoić dzieciom nowe kompetencje ruchowe, ale zawierają również walory poznawcze np. podczas treningów dzieci poznają dyscyplinę sportu jaką jest piłka nożna, oraz gry i zabawy charakterystyczne dla tej dyscypliny.

Ponadto projekt Przedszkole Strzela Gole zakłada prowadzenie zajęć w sposób wpływający na rozwój wszystkich cech motorycznych. Dzieci poprzez zajęcia sportowe, zaczynają dostrzegać potrzebę ruchu dzięki czemu poznają działanie organizmu.

Metody i formy jakimi prowadzone są zajęcia pozwalają na naturalny ruch, który w wieku przedszkolnym jest podstawą rozwoju, a jednocześnie dzieci bardzo łatwo przyswajają nowe umiejętności ruchowe.

Celami PROJEKTU PRZEDSZKOLE STRZELA GOLE  są:

 • promocja aktywności fizycznej dzieci zmierzającej do wszechstronnego rozwoju poprzez piłkę nożną
 • zwiększenie dostępności zajęć sportowych dla dzieci na Żoliborzu
 • popularyzacja zdrowego stylu życia od najmłodszych lat
 • realizacja zajęć ogólnorozwojowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu lepszego rozwoju (przedszkola integracyjne)
 • dostosowanie zajęć sportowych dla dzieci do ich wieku rozwojowego oraz zgodnego z podstawa programową kształcenia przedszkolnego
 • propagowanie sportu i piłki nożnej wśród najmłodszych 
 • nauka zasad współpracy w grupie oraz zasad FAIR PLAY. Wprowadzanie elementów rywalizacji sportowej
 • zwiększenie liczby dzieci i później młodzieży regularnie uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej
 • wykorzystanie sal sportowych w przedszkolach oraz przedszkolnych terenów rekreacyjnych

Cele oraz założenia projektu są szczegółowo opisane w autorskim programie “Zajęć Sportowych dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym”, który został stworzony na potrzeby projektu PRZEDSZKOLE STRZELA GOLE w oparciu o NARODOWY MODEL GRY PZPN w kategorii skrzat.

Zajęcia piłkarskie w żoliborskich przedszkolach prowadzą certyfikowani trenerzy z licencją UEFA.

Od marca 2020 roku projektem  jest realizowany w 8 przedszkolach z warszawskiego Żoliborza w grupach 5-cio i 6-cio latków

 1. nr 132. ul. Śmiała 20
 2. nr 197, ul Popiełuszki 3a
 3. nr 247, ul. Bieniewicka 32
 4. nr 288, ul. Elbląska 63 a
 5. nr 361, ul Włościańska 6
 6. nr 109, Pl. Henkla 2
 7. nr 433, ul. Rydygiera 81 nr 212, ul. Rybińskiego 1

Projekt w żoliborskich przedszkolach jest finansowany ze środków pochodzących z dotacji m. st. Warszawy.

Wszystkie dzieci zapraszamy na zajęcia piłkarskie dla przedszkolaków na Żoliborzu, które odbywają się w hali sportowej SP 267 ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie. Na zajęciach ćwiczą już 3-latki!

Przedszkole Strzela Gole

Zapisy: tel. 508 068 876

już teraz zapisz się na nasze zajęcia