Przedszkole Strzela Gole

Mali Piłkarze są z nami .

Projekt oprócz nabywania przez dzieci kompetencji ruchowych niesie ze sobą walory poznawcze tj. na zajęciach dzieci poznają dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna, oraz gry i zabawy charakterystyczne dla dyscypliny. Ponadto projekt zakład prowadzenie zajęć w sposób wpływający na rozwój wszystkich cech motorycznych. Dzieci poprzez zajęcia, zaczynają dostrzegać potrzebę ruchu dzięki czemu poznają działanie organizmu.

Metody i formy jakimi prowadzone są zajęcia pozwalają na naturalny ruch, który w wieku przedszkolnych jest podstawą rozwoju, a za razem dzieci bardzo łatwo przyswajają nowe umiejętności ruchowe specyficzne dla danej dyscypliny, jaką jest piłka nożna.

Celami PROJEKTU PRZEDSZKOLE STRZELA GOLE  są:

– promocja aktywności fizycznej dzieci zmierzającej do wszechstronnego rozwoju po przez piłkę nożną

– zwiększenie dostępności zajęć sportowych kierowanych do dzieci

– popularyzacja zdrowego stylu życia od najmłodszych lat

– realizacja zajęć ogólnorozwojowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu lepszego rozwoju (przedszkola integracyjne)

– dostosowanie zajęć sportowych do wieku rozwojowego oraz zgodnego z podstawa programową kształcenia przedszkolnego

– propagowanie sportu i piłki nożnej wśród najmłodszych 

– nauka zasad współpracy w grupie oraz zasad FAIR PLAY. Wprowadzanie elementów rywalizacji sportowej

– zwiększenie liczby dzieci i później młodzieży regularnie uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej

– wykorzystanie sal sportowych w przedszkolach oraz przedszkolnych terenów rekreacyjnych

Cele oraz założenia projektu są szczegółowo opisane w autorskim programie fundacji, który został stworzony na potrzeby projektu PRZEDSZKOLE STRZELA GOLE w oparciu o NARODOWY MODEL GRY PZPN w kategorii skrzat

Zajęcia w przedszkolach prowadzą certyfikowani trenerzy UEFA.

Od marca 2020 roku projektem  jest realizowany w 8 przedszkolach z warszawskiego Żoliborza

w grupach 5-cio i 6-cio latków

1. nr 132. ul. Śmiała 20

2. nr 197, ul Popiełuszki 3a

3. nr 247, ul. Bieniewicka 32

4. nr 288, ul. Elbląska 63 a

5. nr 361, ul Włościańska 6

6. nr 109, Pl. Henkla 2

7. nr 433, ul. Rydygiera 81

8. nr 212, ul. Rybińskiego 1

Projekt w żoliborskich przedszkolach jest finansowany ze środków pochodzących z dotacji m. st. Warszawy.

Wszystkie dzieci zapraszamy na zajęcia popołudniowe, które odbywają się w hali sportowej SP 267, ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie. Na zajęciach ćwiczę już 3-latki.

już teraz zapisz się na nasze zajęcia