Terapia

Projekt: Świadomy Skok w Przyszłość 

Specjaliści

Anna Bednarczyk

Jestem nauczycielem z 11-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzicami.
Pedagogiem specjalnym, ukończyłam terapię pedagogiczną, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogikę.
Pracuje w szkole podstawowej i gabinecie terapeutycznym prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe.
Mam doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych zajęć zarówno w pracy z dziećmi uzdolnionymi z wysokimi poziomem intelektualnym po bardzo nisko funkcjonujące, tymi z niewielkimi trudnościami szkolnymi jak i złożoną niepełnosprawnością., z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ale też trudnościami emocjonalnymi lub potrzebującymi wsparcia emocjonalnego.
Skończyłam Stosowaną Analizę Zachowania, kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, kurs Trenera Umiejętności Społecznych, Pierwszy stopień SI, EEG Biofeedback, znam metody komunikacji alternatywnej, metody nauki czytania, pisania i liczenia..
Jestem zwolenniczką integrowania metod i organizowania zajęć tak, żeby dla dziecka były przyjemną zabawą. Podstawą w pracy jest dla mnie szacunek i zaufanie, nie ocenianie. Mój zawód jest moją pasją, lubię to co robię i przynosi mi to dużo satysfakcji.
Współpracuję także z rodzicami, chętnie wspomogę rodziców w przezwyciężaniu doraźnych trudności i problemów, w chwilowym albo przedłużającym się kryzysie.

Monika Rutke

Jestem  psychologiem, psychodietetykiem i psychoterapeutką. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, ale chętnie też korzystam w swojej pracy z narzędzi terapeutycznych głównie tzw. czwartej fali CBT. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych, lękowo-depresyjnych, i zaburzeń odżywiania. Posiadam też umiejętności do w pracy z traumą i PTSD. Prywatnie jestem mamą dwóch nastolatek i zapalonym sportowcem.

Alina Pugach

Jestem magistrem fizjoterapii z 5-letnim doświadczeniem, swoją drogę zawodową zaczynałam pracując z osobami dorosłymi w filii numer 4 CKR Konstancin. Od dwóch lat pracuję z dziećmi z wadami postawy, skoliozą oraz chorobą Scheuermanna, mam doświadczenie też w prowadzeniu fizjoterapii u dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera oraz dziećmi z trisomią 21 chromosomu ( zespół Downa).
Ukończyłam różne kursy, które pomagają mi poprowadzić fizjoterapię bardziej profesjonalnie i skutecznie. Mam ukończony kurs FITS ( Funcjonalna Indywidualna Terapią Skolioz).
Mam też skończony kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała w Centrum Szkoleń WSR oraz masaż tkanek głębokich. Uczestniczyłam też w różnych webinarach w tematyce terapii stopy i zaburzeń osi kończyn dolnych oraz szkoleniu online z radiologii kręgosłupa i miednicy, z tej wiedzy też korzystam prowadząc terapię swoim pacjentom.

Projekt: Świadomy Skok w Przyszłość 

Oferujemy zajęcia

ZAJĘCIA PEDAGOGCZNE: mgr Anna Bednarczyk

Terapia pedagogiczna: 50min/ 130 zł
Typ zajęć: zajęcia indywidualne

Charakterystyka:

Korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze, korepetycje dla uczniów klas 1-4, obejmują min. naukę i doskonalenie czytania, pisania, liczenia

Terapia ręki: 50min/130 zł
Typ zajęć: zajęcia indywidualne

Mądry przedszkolak: 30 min/70 zł lub 50min/130zł
Typ zajęć: zajęcia indywidualne

Charakterystyka:

Zajęcia poznawcze wspierające wszechstronny rozwój dziecka w wieku 3-5 lat. Zawierają elementy ruchowe, logopedyczne, plastyczne, zabawy i gry rozwijające umiejętności matematyczne, koncentrację, logiczne myślenie, percepcję wzrokową i słuchową.

Sprawny przedszkolak: ok.45min/ 60zł uczestnik
Typ zajęć: grupowe ( przy zebraniu grupy min. 5 osobowej)

Charakterystyka:

Zajęcia o znaczącej przewadze elementów ruchowych podnoszących poziom sprawności motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, świadomości własnego ciała i położenia w przestrzeni. Zajęcia wykorzystują elementy muzyczne, rytmizujące, zabawy paluszkowe, Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss, elementy psychomotoryki, elementy programu Move to Learn, i inne…

Trening umiejętności szkolnych dla dzieci 5-6 letnich lub z odroczoną gotowością szkolną: 50 min/130zł

Typ zajęć: zajęcia indywidualne

Trening koncentracji uwagi: 50 min/ 130 zł

Typ zajęć: zajęcia indywidualne

Trening z radzenia sobie ze stresem i emocjami: 50 min /140zł

Typ zajęć: zajęcia indywidualne

Charakterystyka:

Zajęcia poszerzające świadomość swoich uczuć i emocji, wyrażania ich w sposób akceptowany, techniki radzenia sobie ze stresem, elementy treningu mindfullness, relaksacji itp.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej: 45-60min/ 60zł

Typ zajęć: grupowe ( przy zebraniu grupy min. 5-10 osobowej: I grupa: 8- 10 lat, II grupa:10-12 lat)

Charakterystyka:

Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
opis zaczerpnięty ze strony twórców programu : https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/apteczka/apteczka-zasady-realizacji
+ bezpłatne spotkanie dla rodziców omawiające poruszane na zajęciach zagadnienia.

Przyjaciele Zippiego około: 45min/50 zł
Typ zajęć: grupowe ( przy zebraniu grupy 5 do 10 dzieci w wieku 5-8 lat)

Charakterystyka:

Charakterystyka: Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne.
Opis zaczerpnięty ze strony Polskich koordynatorów programu: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie,
+ bezpłatne spotkanie dla rodziców omawiające poruszane na zajęciach zagadnienia.

Konsultacje dla rodziców około: 60min/130zł

PSYCHOLOG: mgr Monika Rutke

Psychoterapia osób dorosłych: 50min/ 160zł

Warsztaty z zakresu regulowania emocji: 50min/ 150zł

Warsztaty racjonalnego odżywiania: 50min/ 150zł

Inna konsultacja psychologiczna: 50min/ 150 zł

FIZJOTERAPIA: mgr Alina Pugach

Konsultacja fizjoterapeutyczna dziecka: 60 min / 150zł

Terapia wad postawy i skoliozy: 50min/140zł

Terapia zaburzeń osi kończyn dolnych: 50 min./ 140 zł

Charakterystyka:
Terapia płaskostopia, stopy koślawe, stopy płasko-koślawe dzieci w wieku 5-18 lat

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 7- 12 lat: 50min/60 zł
typ zajęć: grupowe; przy założeniu zebrania grupy 4- 6 osobowej

Zapisy na zajęcia

 W celu umówienia się na zajęcia, zadzwoń do wybranego specjalisty, umów termin, a następnie opłać wizytę.

Anna Bednarczyk, pedagog, tel.: 605189581
Alina Pugach, fizjoterapeuta, tel.: 690837412
Monika Rutke, psycholog, tel.: 662110515

mail:  projektprzyszlosc@gmail.com


Nr konta:
Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju

Bank BGŻ BNP Paribas SA WARSZAWA
97 2030 0045 1110 0000 0407 3620

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć

Płatność dokonana minimum 24h przed umówionym terminem

Gabinety:
Al. Jerozolimskie 51/34
02-222 Warszawa