Zagadki Matematyczne              z  kodowaniem

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia przy użyciu różnych modeli i pomocy dydaktycznych. Większość z używanych pomocy ma charakter autorski i nie jest powszechnie znana i dostępna na rynku, przez co powinny mieć dla uczestników walor nowości i atrakcyjności.

Godzinne zajęcia prowadzone są z użyciem zestawów pomocy dydaktycznych, umożliwiających osiągnięcie wielu celów edukacyjnych. Struktura i zawartość zajęć dostosowywane są każdorazowo do liczebności, wieku i możliwości grupy.

Zajęcia urozmaicone są o kodowanie z pomocą mat, specjalnych kubków, oraz OZOBOTÓW. Ozobot uczy rozwiązywania problemów matematycznych i pracy grupowej. Na zajęciach używamy puzli pomagających wprowadzać pojęcia związane z programowaniem.

Zajęcia urozmaicone są rymowanymi, zagadkami i zadaniami matematycznymi nawiązującymi do realizowanych tematów.

już teraz zapisz się na nasze zajęcia